Doudlebský den dětí

Doudlebský den dětí

Doudlebský den dětí se nám všem moc líbil, byl to zážitkový den, který stál za to. V pěkném prostředdí, pořadatelsky perfektně připravená akce s nabitým programem s účastí 23 našich dětí z Boršovského oddílu. Po přijezdu jsme se ubytovali v místní škole. plnili  soutěžní úkoly pořadatele, společný oběd, ukázka karate našeho oddílu, opékání buřtů, hry, promítání filmů a večerka ve 22:00, Ráno po snídani procházka a odjez do Boršova. Děkujeme všem rodičům za pomoc při odvozu dětí a za spolupráci při samotné akci. 

 

 

Doudlebský den:

Časový plán sobota:

-         9:00 hod odjezd z Boršova od tělocvičny   

-         9:30 příjezd do Doudleb a ubytování v tělocvičně školy

-         10:00- 14:00 plnění soutěžních úkolů na jednotlivých stanovištích

-         14:30- 15:30 oběd v hotelu Klor

-         17:00- 17:15 ukázka TJK Boršov na stanovišti pod mostem u řeky

-         17:30- 19:30 sportovní hry

-         19:30- 20:30 večeře, opékání buřtů

-         21:00 přesun do tělocvičny, příprava na spaní

-         22:00 večerka

 Časový plán neděle:

-         7:30- 8:00 snídaně

-         8:00- 9:00 krátká procházka lesem

-         9:30 odjezd z Doudleb

-         10:00 příjezd k tělocvičně v Boršově

Potřeby:spací pytel, karimatku, oblečení na běhání venku a na spaní, kimono, hygienické potřeby, případně náhradní oblečení….

Zajištěno:stravování a pitný režim

Poplatek:300,-Kč

Dohled: J. Faktor tl. 777815709, J. Ludačka tl. 739060517

                                                                                             

 

 

 

05.06.14